دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی غرب تهران

سامانه مدیریت یادگیری و آزمون های آنلاین

دانشجویان و اساتید گرامی جهت ارتقای کیفیت آزمون های پایانترم مراکز به صورت زیر روی سرورهای جداگانه ای تفکیک شده اند

جهت ورود به سامانه بر روی نام مرکزی که درس یا آزمون دارید کلیک کنید